Pratekėjimas per angą


Įveskite duomenis

Skaičiuoti debitą
Aukštis, H [m] Ištekėjimo angos forma Angos diametras, D [mm]
Skaičiuoti angos diametrą
Aukštis, H [m] Ištekėjimo angos forma Debitas [l/s]

Rezultatas

Debitas: 0 [l/s]
Angos diametras, D [mm]: 0 [mm]