Procedura privind solutionarea reclamatiilor

 

 

 

1.  SCOPUL INFORMARII

 

1.1.Prezentul document are ca scop informarea Clientilor privind tratarea reclamatiilor prin inregistrarea lor pe “Platforma Pipelife de pe www.pipelife.ro ”.

 

2.  OBIECTUL RECLAMATIEI

 

2.1.Obiectul reclamatiei poate fi un produs achizitionat de la Pipelife pe baza unei comenzi scrise si ferme emise de  Cumpărător,  acceptata si confirmata de catre Vanzator.

 

3.  CONDITII DE ELIGIBILITATE A RECLAMATIEI

 

3.1.Cumparatorul poate dovedi ca a emis o comanda scrisa/ verbala care a fost  acceptata si confirmata de catre Vanzator in care a fost precizat tipul de marfa solicitata, cantitatea, termenul si locul de livrare a acesteia, precum si identitatea persoanei imputernicite de Cumparator cu preluarea marfii.

 

3.2.Produc efecte numai comenzile ferme si acceptate

 

3.3.Eventualele modificari de pret survenite pe parcurs nu se aplica comenzilor confirmate de catre vanzator, anterior notificarii  cumparatorului cu privire la intentia de modificare a preturilor.

 

3.4.Produselor livrate si receptionate conform facturilor fiscale emise de câtre Vânzător, respectiv NIR Cumparator, în termenii şi condiţiile  negociate de Părţi şi specificaţi in CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE.

 

3.5. Reclamatia partiala nu il exonereaza pe Cumparator de obligatia de a plati produsele receptionate fara obiectiuni sau de a respecta celelalte obligatii ale contractului de vanzare-cumparare.

 

3.6.Cumparatorul are obligatia de a efectua prin reprezentantii sai receptia cantitativa si calitativa la depozitul Vanzatorului. In cazul in care Cumparatorul nu a trimis niciun reprezentant la depozitul Vanzatorului in momentul incarcarii produselor, receptia se considera realizata fara obiectiuni. In cazul in care transportul se realizeaza de catre Vanzator, receptia cantitativa si calitativa are loc la descarcarea produselor.

 

3.7.Marfa receptionata la Vanzator, in prezenta delegatului Cumparatorului, nu poate constitui obiectul unei reclamatii ulterioare in ceea ce priveste cantitatea.

 

3.8.Reclamatiile ulterioare referitoare la viciile aparente de calitate pot fi formulate in termen de 2 (doua) zile calendaristice de la data receptiei marfii la sediul Vanzatorului / Cumparatorului si vor fi acceptate numai daca neconformitatile sunt imputabile exclusiv Vanzatorului.

 

3.9.Emiterea reclamatiei trebuie sa fie in termenul de garantie acordat produsului si totodata sa respecte toate conditiile prevazute in contractul asumat de parti.

 

3.10.Trebuie demonstrate respectarea cerintelor privind manipularea si depozitarea produsului recomandate de producator.

 

3.11.Se vor investiga dupa caz,respectarea instructiunilor de instalare/ punere in opera recomandate de producator.

 

 

  4.  EMITEREA/POSTAREA RECLAMATIEI

 

4.1.Reclamatia se emite prin postarea acestuia pe platforma destinata reclamatiilor de pe site-ul Pipelife

( www.pipelife.ro ) parcurgand pasii aplicatiei.

 

4.2.Reclamatia postata va fi analizata si tratata de catre responsabilul platformei si Cumparatorul va primi raspuns intr-un termen de 5 zile lucratoare de la postarea acestuia.

 

4.3.Solutionarea reclamatiei in cazul in care se dovedeste aspectul reclamat, din punctul nostru de vedere va fi intotdeauna pe cale amiabila . In cazul in care litigiul nu poate fi rezolvat pe cale amiabila , partile vor putea apela la mijlocirea instantei competente de la sediul reclamantului.        

 

 

5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

5.1.Reclamantul ia cunoştinţa despre prelucrarea datelor  cu caracter personal de către Vanzator si isi exprima acordul/consimţământul in mod liber, expres şi neechivoc cu privire la astfel de prelucrari pentru executarea prezentului contract,respectiv in vederea rezolvarii prezentei litigii in conformitate cu prevederile Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum şi cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie.

 

5.2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul solutionarii reclamatiei, partile prelucrand urmatoarele tipuri de date: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail ale semnatarilor, datele de identificare ale angajatilor cu atributii in rezolvarea reclamatiei.